Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สมัครงาน
 • ตำแหน่งงาน : ช่างไม้
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • บริษัทที่รับสมัคร : บริษัท เอ.พี.เค เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
 • วุฒิการศึกษา : -
 • เพศ : ไม่ระบุเพศ
 • คุณสมบัติ/ลักษณะ :

   -  มีความรู้ความสามารถในงานไม้และ เฟอร์นิเจอร์

   -  มีความขยัน   อดทน  ซื่อสัตย์  มีความรับผิดชอบและสนใจในงานฝีมือ

   - มีประการณ์ในการทำเฟอร์นิเจอร์  อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไปหากทำงานเหล็กได้ด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ