Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ขั้นตอนการรับซื้อไม้
1. รับซื้อไม้ท่อนหน้าโรงงาน
บริษัทฯ รับซื้อไม้ท่อน จากลูกค้าที่มาส่ง โดยรถทุกคันที่มาส่งไม้ท่อน ต้องผ่านกระบวนการชั่งน้ำหนัก ทั้งก่อน และหลัง ลงไม้ท่อน จากแผนกตาชั่งของบริษัทฯ
2. ซื้อแปลง และล้มสวนเอง โดยทีมงาน APK
บริษัทฯ รับซื้อไม้ยางพาราจากสวน โดยมีทีมงานลงพื้นที่แปลงไม้ และตีราคาตามมาตรฐานของบริษัทฯจากนั้น ทีมล้มสวน APK ดำเนินการตามขั้นตอน โดยมีเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการล้มสวน ดังนี้
  • รถสิบล้อ
  • รถหกล้อ
  • รถแทรกเตอร์
  • รถแมคโคร