Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

บริษัท เอ.พี.เค เฟอร์นิชิ่ง พาราวู้ด จำกัด
“คุณค่าไม้ยางพาราไทย สู่สังคมโลก”
บริษัท เอ.พี.เค เฟอร์นิชิ่ง พาราวู้ด จำกัด ได้ผลิตไม้ยางพาราแปรรูปมายาวนาน กว่า 32 ปี เราใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่การคัดสรรไม้ยางพารา เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามมาตราฐานสุขอนามัยพืช(IPPC) ตลอดจนปรับปรุงพัฒนาระบบงาน และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
17
ส.ค.

ความพึงพอใจจากลูกค้า (ดู : 6)

ผลงานความพึงพอใจ...

15
ส.ค.

ไม้ลายมีลักษณะเป็นอย่างไร (ดู : 18)

ไม้ลาย คือ ไม้ยางพาราที่มีลักษณะเป็นลายดำ แต...

ดูทั้งหมด
รางวัลและการรับรอง
< >
ดูทั้งหมด
คุณภาพไม้ของ APK
“ ไม้สวย ไม้ขาว
  นึกถึง APK
เราใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่การคัดสรร ไม้ยางพารา เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามมาตราฐานสุขอนามัยพืช (IPPC) เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
ผลิตภัณฑ์ ของ APK