Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ระบบลูกค้าแจ้งขายสวนยางพารา
รับซื้อไม้ยางพาราจากสวนของเกษตรกร โดยมีทีมงานล้มสวนของ APK
รับซื้อไม้ท่อน ที่ตัดเสร็จพร้อมส่งที่โรงงาน ราคาสูง ถูกใจชาวสวน
ติดต่อขายไม้ยางในสวน  โดยทีมงานประเมินราคา : 063-0811623,082-4321475
Email : pitsanu_018@hotmail.com, jea_haha@hotmail.com, Line ID : 0630811623,0824321475
ติดต่อขายไม้ท่อนให้โรงงาน : 0630811623,0824321475
 • แบบฟอร์มขายสวนยางพารา
 • ชื่อ-นามสกุล (ผู้ติดต่อ)*
 • เบอร์โทรศัพท์ (ผู้ติดต่อ) *
 • อีเมล์ (ผู้ติดต่อ) ถ้ามี
 • สถานะผู้ติดต่อ
 • สนใจติดต่อบริษัทเพื่อ?
 • ลักษณะพื้นที่
 • สวนยางปลูกมาแล้วกี่ปี *
 • สวนยางมีพื้นที่ขนาดเท่าไร *
  (ไร่ งาน ตารางวา)
 • ที่อยู่สวนยางของท่าน *
 • ท่านต้องการให้ล้มสวน *
  เก็บรากกวาดเผาด้วยหรือไม่

 • ช่วงเวลาที่ต้องการทำสัญญาขาย *
  คือไม่เกินวันใด
 • ท่านต้องการให้ติดต่อกลับ *
  ภายในวันเวลาใด
   
 • รหัสยืนยัน *
 •  
 •  
  * กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียด