Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวสารไม้ยางพารา
ขั้นตอนการทำแปลงไม้ ของ APK
3 สิงหาคม 2561
                   

                           

                                     ขั้นตอนการทำแปลงไม้ ของ APK    

      ขั้นตอนการทำแปลงไม้ บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด มี 2 ขั้นตอน ได้แก่ การประเมินแปลงไม้ และการทำแปลงไม้ ดังนี้

การประเมินแปลงไม้

1.เมื่อได้รับการติดต่อขายแปลงไม้จากเจ้าของแปลง เจ้าหน้าที่บริษัทฯ สอบถามข้อมูลที่ตั้งแปลงไม้ เอกสารสิทธิ์ จำนวนพื้นที่แปลงไม้และนัดหมายกำหนดการเข้าสำรวจประเมินแปลงไม้

2.เจ้าหน้าที่บริษัทฯ เข้าสำรวจพื้นที่ตั้ง และสภาพแปลงไม้ พร้อมทั้งตรวจนับจำนวนต้นยาง เพื่อคำนวณน้ำหนักไม้ท่อน ไม้ฟืน รากไม้

3.เจรจาตกลงซื้อ-ขายไม้ ตามราคาที่เหมาะสม โดยประเมินจากน้ำหนักไม้ท่อน ไม้ฟืน รากไม้

4.จัดทำเอกสารประกอบการซื้อ-ขาย และจ่ายค่ามัดจำให้เจ้าของแปลง พร้อมกำหนดจ่ายเงินส่วนที่เหลือ เต็มจำนวนทั้งหมดก่อนเข้าทำแปลง

การเข้าทำแปลงไม้

1.เจ้าหน้าที่บริษัทฯ แจ้งกำหนดการเข้าทำแปลงแก่เจ้าของแปลง

2.ทีมงานบริษัทฯ ขนย้ายเครื่องจักร ปรับเส้นทางเข้า-ออกในแปลง และทำการโค่นล้มไม้ เข้าตัดเลื่อยไม้ท่อน ไม่ฟืน และกิ่งไม้

3.ทีมงานบริษัทฯ ทำการขนย้ายไม้ท่อนเข้าสู่โรงงาน ในส่วนของไม้ฟืนและรากไม้ ทำการขนส่งเข้าสู่โรงงานผลิตไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล

4.เมื่อเก็บไม้หมดแปลง ทีมงานบริษัทฯ ทำการกวาดเผาเศษไม้ พร้อมเกลี่ยปรับพื้นที่ในแปลงให้เรียบร้อย

5.ปรับปรุงเส้นทางที่ใช้ขนส่งไม้ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม เพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางสาธารณะต่อไป

                  

ช่องทางการติดต่อ

Tel. : 098-014 3881, 098-010 4288, เเละ 089-466 2610

Line : เอพีเครับซื้อไม้ยาง (คลิก)

Facebook : เอพีเครับซื้อไม้ยาง (คลิก)

Website : www.apkgroup.co.th (คลิก)